DATELE CU CARACTER PERSONAL

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta să fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.

Scopul acestor termeni și condiții este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Depunem toate eforturile să stocăm în siguranță și să prelucrăm cu atenție datele dvs. cu caracter personal. Nu oferim date cu caracter personal unor părți terțe fără să vă informăm, cu excepția furnizorului de servicii IT care desfășoara activități de mentenanță a acestui Site și angajaților INTERMODUS MEDICAL S.R.L., care au atribuții în prelucrarea datelor cu caracter personal.

Asigurăm confidențialitatea strictă a datelor dvs. cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

Utilizarea acestui Site confirmă faptul că ați acceptat condițiile prezentate mai jos. Daca nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului și/sau să utilizați serviciile noastre.

Toate paginile Site-ului sunt proprietatea societatii INTERMODUS MEDICAL S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in în în Timișoara, str. Behelei, nr. 2, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/4178/2018, având C.U.I. 40202092.

PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR SALE, SOCIETATEA INTERMODUS MEDICAL S.R.L PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORILOR ACESTUI SITE

Datele cu caracter personal ale minorilor cu vârsta sub 16 ani nu vor fi prelucrate de catre Societatea INTERMODUS MEDICAL S.R.L, fara acordul prealabil al parintilor/reprezentantilor legali ai acestora.

TERMENI ȘI DEFINIȚII

  • Operator – Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor in sensul Regulamentului GDPR este societatea INTERMODUS MEDICAL S.R.L.
  • Persoana vizata in sensul Regulamentului GDPR = persoana fizica identificata sau identificabila (care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare: nume, numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizata poate fi solicitantul unui serviciu oferit de catre Operator, precum si orice alta persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt transmise catre Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potential client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).
  • Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nasterii, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail, date referitoare la sanatatea dvs., etc.) sunt prelucrate de catre noi doar in situatia in care introduceti aceste date intr-o rubrica de pe site sau ni le transmiteti prin e-mail.
  • Prelucrarea datelor personale inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
  • Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
  • Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal), în relația dintre societatea INTERMODUS MEDICAL S.R.L și dumneavoastră, dvs. aveți calitatea de persoană vizată, iar societatea INTERMODUS MEDICAL S.R.L calitatea de operator de date.

I. SCOPURILE SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR DVS.

Informatiile pe care ni le furnizati sunt tratate cu maxima confidentialitate si exclusiv in scopurile pentru care au fost colectate.

Va rugam sa consultati mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucram date si temeiul juridic:

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ȘI RELATIA CU CLIENTII

  • TEMEI JURIDIC:  Interesul legitim al societății INTERMODUS MEDICAL S.R.L de a asigura functionalitatea generala a site-ului, executarea unui contract si consimtamantul persoanei vizate, dupa caz.

a. Accesarea site-ului:

La fiecare accesare de catre un utilizator a unei pagini si la fiecare deschidere a unui fisier, datele de acces sunt salvate de catre noi si partial de catre terti sub forma unor fisiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesati pagina noastra, adresa IP, data si ora accesului, solicitarea clientului, codul de raspuns http, cantitatea de date transferata, informatii despre programul de navigare si sistemul de operare folosit de dumneavoastra.

b. Localizarea geografica:

Prin intermediul localizarii geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibila din punct de vedere tehnic estimarea locatiei utilizatorului de internet.

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi reprezentat de consimtamantul dumneavoastra. In aceasta situatie, Societatea INTERMODUS MEDICAL S.R.L trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca dumneavoastra v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. In acest sens, inainte de acordarea consimtamantului, Societatea INTERMODUS MEDICAL S.R.L va informeaza cu privire la acest aspect. Dumneavoastra aveti dreptul sa va retrageti in orice moment consimtamantul, cu precizarea ca aceasta nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

II. STOCAREA

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor si ulterior, tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale, si, acolo unde este cazul, pe o durata de 5 ani necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului sau ale persoanei vizate. Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.

Datele cu caracter personal stocate de societatea INTERMODUS MEDICAL S.R.L, sunt transmise colaboratorilor nostri in scopul executarii contractului încheiat cu dvs.. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastra catre clinici și spitale din țară sau strainătate, oficii de traducere, unitati de cazare sau pentru servicii de transport pe care ne angajam sa le prestam pentru dvs.

III. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cazuri speciale, atunci cand se impune acest lucru prin lege, societatea INTERMODUS MEDICAL S.R.L, poate sa ofere institutiilor competente informatii ce conțin datele dvs. cu caracter personal sau cand pentru executarea contractului încheiat cu dvs. se impune, poate transmite datele cu caracter personal spitalelor și clinicilor din țară și străinătate, inclusiv din afara Uniunii Europene.

Pentru a va oferi o experienta cat mai placuta in mediul online, ne preocupam constant sa imbunatatim/facem mentenanta programelor software utilizate. In acest sens, avem incheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate in domeniul programarii si al mentenantei software.

IV. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiati de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in urmatoarele situații:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată își retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea;

c) persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulară și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

d) persoana vizată se opune prelucrării în scop de marketing direct;

e) există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

f) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea, de către angajator, a unei obligații legale;

g) datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani și nu există consimțământul acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești.

d. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un alt operator.

f. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, cu următoarele excepții:

a) prelucrarea este necesară încheierii sau executării unui contract;

b) prelucrarea este autorizată de lege;

c) când aceasta nu are un efect legal sau semnificativ asupra unei persoane;

d) cand există consimțământul persoanei vizate.

h. Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa de e-mail contact@intermodus.ro.

In cerere, se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea in mod personal.

Va rugam sa retineti ca:

  • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, va vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a va adresa instantelor judecatoresti competente.
  • Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in conditiile legii, cu 2 luni, in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.
  • Daca depunem toate eforturile si nu reusim sa va identificam, iar dumneavoastra nu ne furnizati informatii suplimentare pentru a putea sa va identificam, nu suntem obligati sa dam curs solicitarii dvs.

In cazul in care mai aveti neclaritati sau doriti si mai multe informatii suplimentare legate de protectia datelor, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa contact@intermodus.ro.

Pentru si mai multe detalii puteti consulta urmatoatele acte normative:

● Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Suntem o companie de intermediere și consultanță medicală, destinată pacienților români ce vor să urmeze un tratament medical în străinătate, la clinici și spitale de renume internațional și, totodată, pacienților străini ce vor să urmeze un tratament stomatologic în Timișoara.